Romanttinen

Tempo romanttisella kaudella
Romanttisen ajan musiikkia esitettäessä tempon tulee olla joustava, heijastamaan tekstin ilmeikkäitä vivahteita. Ajatus rubatosta (mainittu aiemmin), ...
Romanttisena aikana orkesteri
Romanttisen ajanjakson aikana orkesterista oli tullut suuri voima sen kasvavan koon vuoksi, mukaan lukien seuraavat: puupuhallin - huilut ja pikolo, o...
Mitä eroa on romantiikan ja postromanttisen ajanjakson välillä??
Lainaan: ”Romanttiselle on ominaista kromaattinen laajentuminen ja silmiinpistävien lineaaristen tonaalisten syntaksien kehittäminen, sitten Postroman...
Mitkä ovat myöhäisromanttisen venäläisen musiikin ominaisuudet?
Romanttisen kauden sävellysominaisuuksiin sisältyi joustavia muotoja, jotka vastasivat emotionaalisiin vaatimuksiin, harmonisen kielen tutkiminen ja l...
Mitkä ovat myöhäisromanttisen englantilaisen musiikin ominaisuudet?
Mitkä ovat romantiikan aikakauden musiikin ominaisuudet??Mikä määrittelee romanttisen musiikin?Liittyykö romanttinen musiikki assosioituneeseen romant...
Aloittiko Beethoven todella romanttisen ajan?
Useimmat kuitenkin panivat romantiikan alun 1800 -luvulle, jolloin Beethoven esitti ensimmäisen sinfoniansa, joka vastaa useimpia, jotka sanovat, että...
Miksi Vivaldin vuodenajat eivät ole romanttisen aikakauden alku??
Onko Vivaldin romanttinen aikakausi?Mistä alkoi musiikin romanttinen aikakausi?Onko Four Seasons romanttista musiikkia?Miten romanttinen aikakausi ero...
Mistä löytää modernin romanttisen tyylin pianosäveltäjiä?
Onko Debussy romanttinen tai moderni?Mitkä ovat romanttisten säveltäjien 3 tyyppiä??Kuka oli romanttisin pianisti?Onko Mozart romanttinen säveltäjä??O...
Kuinka vakavasti romanttiset säveltäjät ottivat avainhahmot?
Mitkä keskeiset uskomukset olivat romantiikoilla?Mitä tekniikoita romanttiset säveltäjät käyttivät?Mitkä ovat romantiikan kriittisiä piirteitä musiiki...