Kvantisointi

Mikä on kvantisointiprosentti?
Kvantisointiprosentti tarkoittaa sitä, kuinka paljon lähempänä kvantisointiruudukon täydellistä ajoitusasentoa nuottien ajoitus (sijainti ja/tai pituu...