Ohitetaan

Mikä on ohimenevä nuotti musiikissa
substantiivi Musiikki. nuotti, joka on vieras harmonialle ja joka lisätään kahden peräkkäisen sointuäänen välillä melodisen siirtymän aikaansaamiseksi...
Läpäisevät äänet
Mikä on ohimeneviä ääniä musiikkiteoriassa?Miten kirjoitat kulkevan äänen?Mitä ovat kromaattiset kulkevat sävyt?Mitä ovat diatoniset kulkuäänet?Mikä o...
Muistiinpanojen musiikki
substantiivi Musiikki. nuotti, joka on vieras harmonialle ja joka lisätään kahden peräkkäisen sointuäänen välillä melodisen siirtymän aikaansaamiseksi...
Voiko laajennettu dominantti edetä kadenssi 6/4 sointu?
Millainen poljinnopeus on poljinnopeus 6 4?Kuinka ratkaista 6'4 -sointu?Mikä on Cadential -eteneminen?Mikä on ohimenevä 64 sointu?Millainen poljinnope...
6/4 sointu ei-cadential-käyttöön
Mihin 64 sointua käytetään?Onko Cadential 6 4 poljinnopeus?Mitä kulkee 6 4 sointua?Mikä inversio on 64 musiikissa?Mihin 64 sointua käytetään?64 sisält...
Läpäisevien muistiinpanojen käyttäminen SATB -kirjoituksessa
Mikä on painollinen ohimenevä nuotti?Mitä ovat ohimenevät ja lisämuistiinpanot?Mikä on painollinen ohimenevä nuotti?Jos ohimenevä nuotti esiintyy tois...
Mitä kromaattista kulkuääntä käytetään?
Mikä on kromaattinen kulkuääni?Mikä on dissonantti kulkeva ääni?Mikä on kromaattinen kulkuääni?Kromaattinen kulkuääni täyttää kahden sointuäänen välis...
Jazzissa on aksentti kulkee sävy an
Mikä on aksentti kulkee sävy?Mitä kulkevia ääniä musiikissa on?Mikä on ohimenevä ääni?Mikä on aksentti kulkee sävy?Jos toisella soinnulla esiintyy ohi...
Painotetut ja painamattomat ohimerkinnät
Muistatte, että on olemassa kahdenlaisia ​​ohimeneviä nuotteja, painottamaton ja aksentti. Puhettomat kulkevat nuotit kuuluvat sointujen väliin. Ne ov...