Konsonanssi

Konsonanssi musiikkiesimerkeissä
Musiikin konsonanssi on silloin, kun nuottien yhdistelmä kuulostaa miellyttävältä. Esimerkkejä konsonanttiväleistä on musiikki, joka soitetaan yhteen ...
Mikä on konsonanssi musiikkikyselyssä
konsonanssi. äänet levossa (välit, jotka kuulostavat hyvältä yhdessä) dissonanssi. äänet, jotka on ratkaistava (välit, jotka kuulostavat huonolta yhde...
Voimmeko matemaattisesti mallintaa musiikillisia sointuja ja käsitteitä, kuten dissonanssi?
Kuinka matematiikka kykenee ennustamaan musiikillisten äänien konsonanssin tai dissonanssin?Mitä matemaattista käsitettä käytetään musiikissa?Kuinka v...
Esimerkkejä runon konsonanssista
Pysähdys Woodsin luona illalla Robert Frost Robert Frostin "Stopping by Woods on a Snowy Evening" -elokuvassa "s" -ääni on paras esimerkki konsonanssi...
Oktaavin vaikutus konsonanssiin
Miksi oktaavit ja viidesosat kuulostavat konsonantilta?Miksi oktaavit ovat konsonantteja?Mikä aiheuttaa konsonanssin dissonanssin?Mitä konsonanssi tek...
Onko olemassa objektiivisia kriteerejä konsonanssin luokittelemiseksi v. dissonanssi?
Kuinka tunnistat konsonanssin ja dissonanssin?Mikä on konsonanssi vs dissonanssi?Mitä eroa konsonantin ja dissonanttisen soinun välillä on??Onko konso...
Konsonanssin/dissonanssin laskeminen (ts.e. ratkaisun tarve) taajuusluettelosta
Miten konsonanssi ja dissonanssi mitataan?Kuinka matematiikka kykenee ennustamaan musiikillisten äänien konsonanssin tai dissonanssin?Kuinka kaukana t...
Voitko mitata siniaaltojen toistamien intervallien konsonanssin?
Kuinka matematiikka kykenee ennustamaan musiikillisten äänien konsonanssin tai dissonanssin?Mitkä välit ovat konsonantti dissonantteja?Voitko mitata d...
Mikä aiheuttaa konsonanssin musiikissa?
Konsonanssi voidaan selittää johtuen suuremmasta määrästä harmonisia harmonisia (sinisiä) kahden nuotin välillä.Mitä konsonanssi tekee musiikissa?Mite...