Keskeytetty

Keskeytetty 4. sointujen kitara
Mitä ovat Sus4 Chords ? Keskeytetyt neljäs soinnut eivät ole suuria tai pieniä, koska kolmas (joka määrittää sointulaadun) korvataan neljännellä, joll...
Keskeytetty sointuesimerkki
Keskeytetty sointu (tai sus -sointu) on musiikillinen sointu, jossa (suuri tai pieni) kolmas jätetään pois ja korvataan täydellisellä neljänneksellä t...
Onko olemassa laajennettuja keskeytettyjä sointuja, jotka ovat korkeammat kuin yhdeksäs (9sus*)?
Ovatko keskeytetyt soinnut suuria tai pieniä?Kuinka monta sus -sointua on olemassa?Mikä on 7 sus -sointu?Mitä sus2 tarkoittaa sointuissa?Ovatko keskey...
Onko totta, että Bachilla ei ollut käsitystä keskeytetystä soinnusta?
Bachilla ei ollut käsitystä esimerkiksi "keskeytetystä soinnusta". Bach ei ajatellut sointuja samalla tavalla kuin kitaristi (siirrettävät pinot tarkk...
Onko tämä Csus4 -sointu?
Sus4 (tai vain sus) tarkoittaa "keskeytetty neljäs". Kolmas duuri tai molli sointu keskeytetään ja korvataan täydellisellä neljäsosalla.Mikä on Csus4 ...