Edellinen

Edellinen kielioppi
Kieliopissa edeltäjä (etymologia: latinalainen antecedentem tarkoittaa edeltää, substantiivi, joka tulee ante - ennen ja verbi cedere - mennä) on ilma...
Mikä on edellinen lause
(Entry 1 of 2) 1 kielioppi: substantiivinen sana, lause tai lauseke, jonka merkintään viitataan pronominaalilla, joka tyypillisesti seuraa substantiiv...
Esimerkki edeltävistä ja seuraavista lauseista sointuilla?
Mikä on edeltävä ja siitä seuraava lause?Mitkä ovat musiikin edeltäneet ja siitä johtuvat lauseet??Mikä on musiikin edeltävä lause?Mikä on edeltävä ja...
Mitä ovat edeltäjät
Mikä on esimerkki edeltäjästä?Mikä on edeltäjä ja anna esimerkkejä?Mikä on lauseen edeltäjä?Kuinka tunnistat edeltäjän?Mikä on esimerkki edeltäjästä?E...
Missä on tämän melodian edeltävä ja siitä seuraava lause?
Tyypillinen kahdeksan palkin melodia on jaettu kahteen lauseeseen, joista jokainen on neljä palkkia. Ensimmäinen lause on edeltäjä ja vastauslause on ...